I Förfäders Spår / Ancestors' Footsteps

Denna anmälan är personlig och gäller för 1 person. åker du ensam eller är gruppansvarig, anmäl ditt läger under fliken "Group". Du kan fylla i både gruppanmälan och individuell anmälan på samma gång.

This application is individual and valid for 1 person. Are you coming alone or are the leader of your group, fill in the form under the "Group" tab. You can submit both group and individual applications simultaneously.

Personal information

* Obligatoriska fält / Required fields

*

*

*

*

*

*

*

Vill du hålla en kurs? Would you like to hold a workshop?

Group details

* Obligatoriska fält / Required fields

*

*

*

*

*

Photos

För att slutföra anmälan, vänligen ladda upp bilder.

  • Individuella: Ladda upp helkroppsbilder på dig i din dräkt.
  • Grupp: Ladda upp bilder av tält och lägerutrustning. Om ni vill, bifoga en önskad skiss över lägeruppsättning.

To complete the registration, please upload pictures.

  • Individual: Upload full length pictures of you in your gear.
  • Group: Upload pictures of your tents and camp equipment. If you wish, upload a sketch of your camp layout.

Add files... *

Created and hosted by Johan de Mander